ES/GA/EN/PT
   Novas

 ¿Falamos?
logo_pardoArquitectura

Arte de proxectar e construir edificios
 
Volver ao home

Arquitectura


Proporcionamos servizos profesionais integrais de arquitectura, para dar resposta ás necesidades dos clientes mantendo unha interlocución única con eles.

Seguinte o enfoque da Dirección Integrada de Proxectos, os servizos profesionais da área de arquitectura integran todas as fases do proxecto (estudos de consultoría, formulación e redacción de proxectos básicos e de execución, arquitectura interior, xestión de licenzas e permisos, xestión de contratacións e de construción, coordinación, supervisión e inspección técnica, dirección de obra e entrega da edificación), abarcando os seguintes campos:

Edificación

Edificación residencial.

Edificios singulares.

Remodelación e rehabilitación urbana.

Rehabilitación de edificios.

Arquitectura interior.

Deseño de espazos e interiorismo.

Plans, estudos e coordinacións de seguridade e saúde.

Urbanismo

Urbanización residencial.

Equipamentos.